За нас

БНДФ е юридическо лице с нестопанска цел, създадено през 2003 г. с цел организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията. Подпомага професионалната квалификация на работещите във фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества.

Българско научно Дружество по Фармация е регистрирано на 20.08.2003 г. като юридическо лице с нестопанска цел.

Основните цели са организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията; участие в поддържането на високо ниво на професионалната квалификация на всички работещи в областта на фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества в страната и в чужбина.

Печатен орган на Българското научно дружество по фармация (БНДФ) е списание Фармация, в което се публикуват оригинални научно-изследователски трудове, предварителни съобщения, кратки съобщения (бележки) и обзорни статии в областта на фармацията и свързаните с нея области. Списанието също така публикува съобщения, доклади от конференции, биографии (годишнини, награди и други) както и обзори на книги.

Проф. Момеков: Научен подход за намаляване на вредата от тютюна и резултатите до днес
default image
Проф. Момеков: Научен подход за намаляване на вредата от тютюна и резултатите до днес

Вредата от тютюнопушенето може да бъде избегната с алтернативи, които не горят тютюна.   Именно г...

Качество на въздуха в затворените помещения
default image
Качество на въздуха в затворените помещения

Терминът „качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)“ се отнася до качество на въздуха в сгр...

Публикации

Проф. Момеков: Научен подход за намаляване на вредата от тютюна и резултатите до днес
Публикация
Проф. Момеков: Научен подход за намаляване на вредата от тютюна и резултатите до днес
Качество на въздуха в затворените помещения
Публикация
Качество на въздуха в затворените помещения
Аерозолът, образуван от Системата за нагряване на тютюн, не е дим
default image
Аерозолът, образуван от Системата за нагряване на тютюн, не е дим

Близо 1 милиард души в света пушат. Събираните от десетилетия епидемиологични данни сочат, че пуш...

Продукти за пълнолетни пушачи с намален риск – научни доказателства
default image
Продукти за пълнолетни пушачи с намален риск – научни доказателства

Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия д...

Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)
default image
Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)

Проучване на добрите практики в държавите-членки на ЕС

Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)
default image
Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)

Какво е генерично отпускане, генерично предписване и генерична замяна? Какви са дефинициите, откъ...

Лекарствени грешки в реалната клинична практика (ВИДЕО)
default image
Лекарствени грешки в реалната клинична практика (ВИДЕО)

Представяне на клинични случаи на жени, подложени на терапия за асистирана репродукция

Демографски тенденции и нива на стрес сред работещите в хазартния бизнес (ВИДЕО)
default image
Демографски тенденции и нива на стрес сред работещите в хазартния бизнес (ВИДЕО)

Какво е нивото на стрес и риска от възникване на стрес при хората работещи в хазартния бизнес и к...

Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)
default image
Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)

Фокус върху прякото докладване от пациенти в няколко държави членки на Европейския съюз

Фиксирана комбинирана терапия на сърдечно-съдовите заболявания за първичната и вторичната профилактика (ВИДЕО)
default image
Фиксирана комбинирана терапия на сърдечно-съдовите заболявания за първичната и вторичната профила...

Във видеото е представена информация за епидемиологията на сърдечно-съдовите заболявания, водещит...

Преглед на мерките за задържане и намаляване на разходите за лекарства в държавите от ЕС (ВИДЕО)
default image
Преглед на мерките за задържане и намаляване на разходите за лекарства в държавите от ЕС (ВИДЕО)

Най-често прилаганите инструменти са договарянето на отстъпки, "pay back", замразяване или намале...

Днес започва VI Конгрес по фармация с международно участие
default image
Днес започва VI Конгрес по фармация с международно участие

Днес в Интерхотела на град Сандански започва VI-ти Конгрес по фармация с международно участие. То...

VII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ”  от 2 до 4 октомври в София (ПРОГРАМА)
default image
VII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ” от 2 до 4 октомври в София (ПРОГРАМА)

"От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциозните болести" е темата, по ...