За нас

БНДФ е юридическо лице с нестопанска цел, създадено през 2003 г. с цел организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията. Подпомага професионалната квалификация на работещите във фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества.

Българско научно Дружество по Фармация е регистрирано на 20.08.2003 г. като юридическо лице с нестопанска цел.

Основните цели са организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията; участие в поддържането на високо ниво на професионалната квалификация на всички работещи в областта на фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества в страната и в чужбина.

Печатен орган на Българското научно дружество по фармация (БНДФ) е списание Фармация, в което се публикуват оригинални научно-изследователски трудове, предварителни съобщения, кратки съобщения (бележки) и обзорни статии в областта на фармацията и свързаните с нея области. Списанието също така публикува съобщения, доклади от конференции, биографии (годишнини, награди и други) както и обзори на книги.

Качество на въздуха в затворените помещения
Качество на въздуха в затворените помещения

Терминът „качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)“ се отнася до качество на въздуха в сгр...

Аерозолът, образуван от Системата за нагряване на тютюн, не е дим
Аерозолът, образуван от Системата за нагряване на тютюн, не е дим

Близо 1 милиард души в света пушат. Събираните от десетилетия епидемиологични данни сочат, че пуш...

Публикации

Качество на въздуха в затворените помещения
Качество на въздуха в затворените помещения
Публикация
Аерозолът, образуван от Системата за нагряване на тютюн, не е дим
Аерозолът, образуван от Системата за нагряване на тю...
Публикация
Продукти за пълнолетни пушачи с намален риск – научни доказателства
Продукти за пълнолетни пушачи с намален риск – научни доказателства

Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия д...

Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)
Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)

Проучване на добрите практики в държавите-членки на ЕС

Дискусии

SARS-CoV-2 под прицел – базирана на доказателствата фармакотерапия на коронавирусната инфекция през призмата на 2022 г.
SARS-CoV-2 под прицел – базирана на доказателствата ...
дискусия
Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)
Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)

Какво е генерично отпускане, генерично предписване и генерична замяна? Какви са дефинициите, откъ...

Лекарствени грешки в реалната клинична практика (ВИДЕО)
Лекарствени грешки в реалната клинична практика (ВИДЕО)

Представяне на клинични случаи на жени, подложени на терапия за асистирана репродукция

Демографски тенденции и нива на стрес сред работещите в хазартния бизнес (ВИДЕО)
Демографски тенденции и нива на стрес сред работещите в хазартния бизнес (ВИДЕО)

Какво е нивото на стрес и риска от възникване на стрес при хората работещи в хазартния бизнес и к...

Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)
Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)

Фокус върху прякото докладване от пациенти в няколко държави членки на Европейския съюз

Фиксирана комбинирана терапия на сърдечно-съдовите заболявания за първичната и вторичната профилактика (ВИДЕО)
Фиксирана комбинирана терапия на сърдечно-съдовите заболявания за първичната и вторичната профила...

Във видеото е представена информация за епидемиологията на сърдечно-съдовите заболявания, водещит...

Преглед на мерките за задържане и намаляване на разходите за лекарства в държавите от ЕС (ВИДЕО)
Преглед на мерките за задържане и намаляване на разходите за лекарства в държавите от ЕС (ВИДЕО)

Най-често прилаганите инструменти са договарянето на отстъпки, "pay back", замразяване или намале...

Днес започва VI Конгрес по фармация с международно участие
Днес започва VI Конгрес по фармация с международно участие

Днес в Интерхотела на град Сандански започва VI-ти Конгрес по фармация с международно участие. То...

VII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ”  от 2 до 4 октомври в София (ПРОГРАМА)
VII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ” от 2 до 4 октомври в София (ПРОГРАМА)

"От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциозните болести" е темата, по ...