За нас

БНДФ е юридическо лице с нестопанска цел, създадено през 2003 г. с цел организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията. Подпомага професионалната квалификация на работещите във фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества.

Българско научно Дружество по Фармация е регистрирано на 20.08.2003 г. като юридическо лице с нестопанска цел.

Основните цели са организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията; участие в поддържането на високо ниво на професионалната квалификация на всички работещи в областта на фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества в страната и в чужбина.

Печатен орган на Българското научно дружество по фармация (БНДФ) е списание Фармация, в което се публикуват оригинални научно-изследователски трудове, предварителни съобщения, кратки съобщения (бележки) и обзорни статии в областта на фармацията и свързаните с нея области. Списанието също така публикува съобщения, доклади от конференции, биографии (годишнини, награди и други) както и обзори на книги.

Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)
Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)

Проучване на добрите практики в държавите-членки на ЕС

Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)
Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)

Какво е генерично отпускане, генерично предписване и генерична замяна? Какви са дефинициите, откъ...

Публикации

Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)
Приносът на фармацевтите за подобряване на обществен...
Публикация
Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)
Генерично предписване, генерично отпускане, генеричн...
Публикация
Лекарствени грешки в реалната клинична практика (ВИДЕО)
Лекарствени грешки в реалната клинична практика (ВИДЕО)

Представяне на клинични случаи на жени, подложени на терапия за асистирана репродукция

Демографски тенденции и нива на стрес сред работещите в хазартния бизнес (ВИДЕО)
Демографски тенденции и нива на стрес сред работещите в хазартния бизнес (ВИДЕО)

Какво е нивото на стрес и риска от възникване на стрес при хората работещи в хазартния бизнес и к...

Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)
Пет години от новото законодателство за проследяване на лекарствената безопасност (ВИДЕО)

Фокус върху прякото докладване от пациенти в няколко държави членки на Европейския съюз

Фиксирана комбинирана терапия на сърдечно-съдовите заболявания за първичната и вторичната профилактика (ВИДЕО)
Фиксирана комбинирана терапия на сърдечно-съдовите заболявания за първичната и вторичната профила...

Във видеото е представена информация за епидемиологията на сърдечно-съдовите заболявания, водещит...

Преглед на мерките за задържане и намаляване на разходите за лекарства в държавите от ЕС (ВИДЕО)
Преглед на мерките за задържане и намаляване на разходите за лекарства в държавите от ЕС (ВИДЕО)

Най-често прилаганите инструменти са договарянето на отстъпки, "pay back", замразяване или намале...

Днес започва VI Конгрес по фармация с международно участие
Днес започва VI Конгрес по фармация с международно участие

Днес в Интерхотела на град Сандански започва VI-ти Конгрес по фармация с международно участие. То...

VII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ”  от 2 до 4 октомври в София (ПРОГРАМА)
VII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ” от 2 до 4 октомври в София (ПРОГРАМА)

"От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциозните болести" е темата, по ...