За нас

БНДФ е юридическо лице с нестопанска цел, създадено през 2003 г. с цел организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията. Подпомага професионалната квалификация на работещите във фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества.

Българско научно Дружество по Фармация е регистрирано на 20.08.2003 г. като юридическо лице с нестопанска цел.

Основните цели са организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията; участие в поддържането на високо ниво на професионалната квалификация на всички работещи в областта на фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества в страната и в чужбина.

Печатен орган на Българското научно дружество по фармация (БНДФ) е списание Фармация, в което се публикуват оригинални научно-изследователски трудове, предварителни съобщения, кратки съобщения (бележки) и обзорни статии в областта на фармацията и свързаните с нея области. Списанието също така публикува съобщения, доклади от конференции, биографии (годишнини, награди и други) както и обзори на книги.

Публикации

Приносът на фармацевтите за подобряване на общественото здраве (ВИДЕО)
Приносът на фармацевтите за подобряване на обществен...
Статия
Генерично предписване, генерично отпускане, генерична замяна - промяна на парадигмата (ВИДЕО)
Генерично предписване, генерично отпускане, генеричн...
Статия