Главна страница

За нас

Член на Световното бюро по епилепсия и на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Сдружението на родители на деца с епилепсия е регистрирано през лятото на 1998 г. като Фондация на родители на деца с епилепсия. През 2008 е преобразувано в Асоциация на родители на деца с епилепсия.

Водещ мотив за създаването на фондацията на родителите на деца с епилепсия е преодоляването на негативните последици от заболяването.

Епилепсията се проявява внезапно и е свързана с необходимостта от ежедневен прием на лекарства и непрекъснато наблюдение на болното дете от единия от родителите. Семейството е принудено да отделя значителна част от времето си и от семейния бюджет за лечение на болния, което допълнително усложнява психичното състояние на цялото семейството.

Родители на деца с епилепсия търсят спешно помощ за създаването на дневен център
default image
Родители на деца с епилепсия търсят спешно помощ за създаването на дневен център

Веска Събева е председател на Асоциацията на деца с епилепсия. Тя е и зам.-председател на Национа...

Важни лекарства за епилепсия липсват в България
default image
Важни лекарства за епилепсия липсват в България

Става дума за 12 молекули, предназначени не толкова за ежедневната терапия на болестта, а за овла...

Веска Събева: Държавата отсъства в лечението на хората
default image
Веска Събева: Държавата отсъства в лечението на хората

Веска Събева е председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и зам.-председател на...

Закон за пациента (ВИДЕО)
default image
Закон за пациента (ВИДЕО)

"Епилепсията е едно от най-често срещаните неврологични заболявания. Имаме над 75 000 болни от еп...

Публикации

Родители на деца с епилепсия търсят спешно помощ за създаването на дневен център
Публикация
Родители на деца с епилепсия търсят спешно помощ за създаването на дневен център
Важни лекарства за епилепсия липсват в България
Публикация
Важни лекарства за епилепсия липсват в България
Д-р Раджендра Кале, който е бивш член на борда на МБЕ, веднъж написа, че „историята на епилепсията може да се обобщи като четири хилядолетия невежество, суеверие и заклеймяване, последвани от сто години познания, суеверие и заклеймяване“ (Кале Р. „Извеждане на епилепсията от мрак...
Вижте още
Книга за епилепсията
default image
Книга за епилепсията

Уважаеми родители, скъпи приятели, През лятото на 1998 г. родители на деца болни от епилепсия се ...

ЕПИЛЕПСИЯ
default image
ЕПИЛЕПСИЯ

Голямата медицинска и социална значимост на заболяването се определят не само от широкото разпрос...

Свързани страници