За нас

Член на Световното бюро по епилепсия и на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Сдружението на родители на деца с епилепсия е регистрирано през лятото на 1998 г. като Фондация на родители на деца с епилепсия. През 2008 е преобразувано в Асоциация на родители на деца с епилепсия.

Водещ мотив за създаването на фондацията на родителите на деца с епилепсия е преодоляването на негативните последици от заболяването.

Епилепсията се проявява внезапно и е свързана с необходимостта от ежедневен прием на лекарства и непрекъснато наблюдение на болното дете от единия от родителите. Семейството е принудено да отделя значителна част от времето си и от семейния бюджет за лечение на болния, което допълнително усложнява психичното състояние на цялото семейството.

Публикации

Родители на деца с епилепсия търсят спешно помощ за създаването на дневен център
Родители на деца с епилепсия търсят спешно помощ за ...
Публикация
Важни лекарства за епилепсия липсват в България
Важни лекарства за епилепсия липсват в България
Публикация
Д-р Раджендра Кале, който е бивш член на борда на МБЕ, веднъж написа, че „историята на епилепсията може да се обобщи като четири хилядолетия невежество, суеверие и заклеймяване, последвани от сто години познания, суеверие и заклеймяване“ (Кале Р. „Извеждане на епилепсията от мрака BMJ 1997; 315:2-3) Това твърдение все още е вярно.
ЕПИЛЕПСИЯ
Публикация