Главна страница

За нас

Клиниката по Кардиология е обособена през 2007 г. от сливането на І-во вътрешно отделение и Интензивно кардиологично отделение, които са били част от структурата на Клиниката по спешни вътрешни заболявания. През 2009 г. към нея се разкрива и инвазивно кардиологично отделение.

Клиниката по кардиология води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05.1900г.,които са база за обучение на милосърдни сестри.

Директор на сестринското училище и първи управител на болницата е бил д-р Петър Ораховац.

При създаването на Институт "Н. И. Пирогов" едновременно с отделенията по хирургия и травматология, отделението по спешни вътрешни заболявания се оформя като едно от основните в структурата на института. С решение на Ръководството на болницата през 1974 г. се създава Секция по спешна кардиология и вътрешни болести с две клиники и едно отделение - Кардиологична клиника с интензивно отделение и Клиника по спешни вътрешни болести.

През годините тя е претърпявала различно развитие. Клиниката по Кардиология е обособена през 2007 г. от сливането на І-во вътрешно отделение и Интензивно кардиологично отделение, които са били част от структурата на Клиниката по спешни вътрешни заболявания. През 2009 г. към нея се разкрива и инвазивно кардиологично отделение.

Клиниката се състои от:

 • отделение по кардиология с интензивно-кардиологичен сектор,
 • отделение по инвазивна кардиология с приемен кабинет,
 • функционален кабинет.

Клиниката разполага с висококвалифициран кардови потенциал, специализирал в различни европейски и американски болници, работещ по най-модерни методики, отговарящи на европейските стандарти за диагностика и лечение на пациентите.

Клиниката притежава собствена леглова база от 44 легла и е на 24 часов режим на работа с денонощен прием.

В клиниката по кардиология постъпват пациенти над 18 г. от София и цялата страна за спешно и планово лечение на остри и хронични заболявания на сърдечно-съдовата система:

 • хронична и изострена сърдечна недостатъчност,
 • ИБС - остър миокарден инфаркт,
 • нестабилна стенокардия,
 • ритъмно-проводни нарушения.

Осъществяват се всички необходими неинвазивни изследвания:

 • ЕКГ,
 • ЕХОКГ,
 • Велоергометричен тест,
 • Холтер ЕКГ и Холтер АН,
 • определяне на късни потенциали и вариабилитет на сърдечната честота,
 • мониториране на артериално налягане.

Kакто и инвазивни диагностични /селективна коронарна ангиография, вентрикулография, манометрия/ и терапевтични методи /перкутанна ангиопластика, стентиране, имплантиране на временен и постоянен кардиостимулатор/.

Прилагат се съвременни медикаментозни методи за лечение в кардиологията:

 • фибринолитична терапия,
 • ІІв/ІІІа тромбоцитни блокери,
 • остра бета-блокада,
 • ранно включване на АСЕ-инхибитори при остър миокарден инфаркт и др.

Планови коронарни интервенции, първична ангиопластика при ОМИ, имплантиране на временни и постоянни кардиостимулатори и др. основаващи се на актуалните схващания в кардиологията.

В “Пирогов” спасиха с пет стента мъж в кардиогенен шок
default image
В “Пирогов” спасиха с пет стента мъж в кардиогенен шок

При постъпването състоянието му било тежко, развил и белодробен оток. Допълнително предизвикателс...

Публикации

В “Пирогов” спасиха с пет стента мъж в кардиогенен шок
Публикация
В “Пирогов” спасиха с пет стента мъж в кардиогенен шок