Описание

Клиниката се ръководи от проф. д-р Анна-Мария Борисова