Последователи
д-р Зорница Георгиева
д-р Зорница Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Георги Гунев
д-р Иван Малкодански
д-р Иван Малкодански
Анестезиология и интензивно лечение
Адриана Вричева
Адриана Вричева
Студент по медицина
д-р Мая Субашова Беновска
д-р Мая Субашова Беновска
Общопрактикуващ лекар
д-р Николай Йорданов Тошев
д-р Николай Йорданов Тошев
Акушерство и гинекология
д-р Гергана Георгиева Георгиева
Даниел Христов
Даниел Христов
Студент по медицина
Оливия  Трошанова
д-р Николай Нанчев Тенев
д-р Николай Нанчев Тенев
Ендокринология и болести на обмяната
1 2