Описание

Създадохме Център за защита правата в здравеопазването, защото по-добро здравеопазване може да се постигне само на основата на защитените права.

Защитата на правата в здравеопазването се отнася до:

- правата на гражданите,

- правата на пациентите,

- правата на здравноосигурените лица,

- правата на лекарите и медицинския персонал,

- правата на юридически лица - лечебни и здравни заведения;

Защитата на права в здравеопазването включва:

- по - добра информираност,

- по - добри регламенти,

- действия при вече нарушени индивидуални или колективни права

Нашата крайна цел е да постигнем по-добро здравеопазване на основата на защитените права.