Последователи
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Мария Апостолова
д-р Мария Апостолова
Образна диагностика
Тугай Курсит Исмаил
Тугай Курсит Исмаил
Студент по дентална медицина
Antoaneta Dimitrova
Antoaneta Dimitrova
Студент по обществено здраве
д-р Янислава Илиева
д-р Янислава Илиева
Клинична алергология
г-ца Лили Димитрова
г-ца Лили Димитрова
Студент по медицина
д-р Румен Иванов Тонев
д-р Румен Иванов Тонев
Авиационна медицина
д-р Анастасия Антонова
д-р Анастасия Антонова
Нервни болести / Неврология
Вероника Пламенова Гаджовска
проф. Петко Ненков Салчев, дм
проф. Петко Ненков Салчев, дм
Социална медицина и здравен мениджмънт
1 2 3