Ремедиум 6

Ремедиум 6

1000, София, България, кв. Иван Вазов, ул. Краище №25

Описание

Аптеката работи с протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК, инсулин, жълти, зелени рецепти и скъпоструващи лекарства и вече притежава разрешително от Министерството на Здравеопазването за изготвяне и отпускане на екстемпорални (приготвени на място) лекарствени форми.