За нас

Това с което се гордеем ,е пътят, по който израстна реализирана идеята за Аптеката, като съчетание от изконната й същност и Грижата, Професионализмът, култът към Здравето и Красотата…