Описание

МЦ "Хинкомед" извършва специализирана медицинска помощ в областта на: онкологията (гинекология, химиотерапия, лъчетерапия, хирургия), акушерство и гинекология и обща хирургия.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В КАТЕГОРИЯ ХИРУРГИЯ

 • Амбулаторен преглед при специалист /първичин/
 • Амбулаторен преглед при специалист /вторичен/
 • Първична хирургична обработка на рана
 • Шев на рана до 3см
 • Шев на рана над 3см
 • Шев на рана до 10см
 • Сваляне на конци с еднократен консуматив
 • Инцизия на повърхностни гнойници с дренаж
 • Инцизия на дълбоки гнойници с дренаж
 • Екстракция на повърхностно разположено чуждо тяло под местна анестезия
 • Екстирпация на нокът
 • Вторична превръзка с консуматив
 • Вадене на кърлеж
 • Екстирпация на повърхностно разположени туморни формации с местна анестезия
 • Туширане
 • Тромбектомия на хемороид
 • Лигатура на фистула
 • Предна тампонада при епистаксис /манипулация/
 • Ехография на корем
 • ЕКГ запис
 • Измерване на кръвно налягане
 • Мускулна инжекция, подкожна инжекция /манипулация/
 • Венозна инжекция /манипулация/
 • Поставяне на трайна венозна канюла
20150822_102954.jpg
20150822_102908.jpg