Последователи
Анелия Николова
Анелия Николова
Студент по фармация
Виктория Илиева  Рацова
Виктория Илиева Рацова
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
Габриела Наумова
Габриела Наумова
Студент по фармация
Катя Делчева
Катя Делчева
Студент по медицина