Последователи
Мария Виолетова Николова
Мария Виолетова Николова
Студент по дентална медицина
Д-р Кинче  Топалова
Д-р Кинче Топалова
Общопрактикуващ лекар
д-р Веселин Даскалов
д-р Веселин Даскалов
Очни болести / Офталмология
Д-р Силвия  Стойкова
Д-р Силвия Стойкова
Образна диагностика
д-р Боянка Карабашева
д-р Боянка Карабашева
Ушно-носно-гърлени болести