Главна страница

За нас

Тук ще намирате проекти за нормативни актове и законодателни промени в сферата на здравеопазването.
Национален съвет се заема с психичното здраве на българина
Национален съвет се заема с психичното здраве на българина

Министерство на здравеопазването публикува на своя сайт проект на Постановление на Министерския с...

МЗ: 25 млн. лв. допълнително за болниците
МЗ: 25 млн. лв. допълнително за болниците

Допълнителни средства в размер на 25 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на ...

Публикации

Национален съвет се заема с психичното здраве на българина
Национален съвет се заема с психичното здраве на бъл...
Публикация
МЗ: 25 млн. лв. допълнително за болниците
МЗ: 25 млн. лв. допълнително за болниците
Публикация
МЗ изготви Наредбата за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
МЗ изготви Наредбата за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на ...

Заразените с COVID лица ще бъдат карантинирани на посочени от тях места на пребиваване за определ...

От 1 май 2022 г. е-рецепти заменят белите хартиени
От 1 май 2022 г. е-рецепти заменят белите хартиени

От 1 май 2022 г. предписването на лекарствени продукти, което се извършва на рецептурна бланка с ...

НЗОК ще заплаща още изследвания за бременни, деца и възрастни
НЗОК ще заплаща още изследвания за бременни, деца и възрастни

Нови задължителни изследвания за деца и възрастни предвиждат промени в Наредба № 8 от 2016 г. за ...

Специализантите ще държат изпит само пред една комисия
Специализантите ще държат изпит само пред една комисия

Всички специализанти да полагат държавен изпит за специалност при равни условия. Те ще се явяват ...

Неправителствени сдружения искат още рестрикции срещу тютюпушенето
Неправителствени сдружения искат още рестрикции срещу тютюпушенето

Законодателна програма за решителна и ефективна борба с тютюнопушенето вБългария представиха сдру...

Проект на МЗ: От догодина НЗОК ще плаща тестовете за антитела
Проект на МЗ: От догодина НЗОК ще плаща тестовете за антитела

От 2022 г. здравната каса ще заплаща теста за антитела след COVID-19 или след направена имунизаци...

МЗ предлага въвеждането на нова класификационна система на медицинските процедури
МЗ предлага въвеждането на нова класификационна система на медицинските процедури

Министерството на здравеопазването предлага въвеждането на нова класификационна система на медици...

Предлагат медицински критерии за проследяване на пациенти с тежка мозъчна увреда
Предлагат медицински критерии за проследяване на пациенти с тежка мозъчна увреда

Министерството на здравеопазването предлага въвеждането на медицински критерии за проследяване на...

Проект на МЗ улеснява достъпа до лекарства на пациенти с лупус
Проект на МЗ улеснява достъпа до лекарства на пациенти с лупус

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си проект на Решение на Министерския съвет ...

Допълнение в наредба гарантира лечението на деца с онкозаболявания
Допълнение в наредба гарантира лечението на деца с онкозаболявания

Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало прединавършване на 18-годишна...

Промени в изискванията за реклама на лекарства
Промени в изискванията за реклама на лекарства

Променят се изискванията за реклама на лекарствените продукти, предназначена за медицински специа...

Аптеките имат възможност да коригират е-рецептите
Аптеките имат възможност да коригират е-рецептите

По предложение на Български фармацевтичен съюз „Информационно обслужване“ АД разработи функционал...

Премахват изискването за минимален брой лекари и медицински сестри в лечебните заведения
Премахват изискването за минимален брой лекари и медицински сестри в лечебните заведения

Премахват се изискванията за наличие на минимален брой лекари, минимален брой лекари със специалн...

МЗ публикува наредба за утвърждаване на медицински стандарт по хирургия
МЗ публикува наредба за утвърждаване на медицински стандарт по хирургия

На сайта на Министерството на здравеопазването е качена Наредба № 10 от 5 май 2021 г. за утвържда...

Обща инструкция за работа с електронните рецепти на НЗОК и Фармацевтичния съюз
Обща инструкция за работа с електронните рецепти на НЗОК и Фармацевтичния съюз

Фармацевтите в аптеките ще могат да проверяват здравноосигурителния статус на пациентите, които п...

Държавата ни е готова с европейския цифров зелен сертификат
Държавата ни е готова с европейския цифров зелен сертификат

България има пълна готовност за въвеждане на Европейския цифров зелен сертификат за ваксинация ср...

Актуализират стандарта по „Клинична лаборатория“
Актуализират стандарта по „Клинична лаборатория“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменен...

МЗ въвежда електронните рецепти от 1 юли
МЗ въвежда електронните рецепти от 1 юли

Електронните рецепти ще бъдат въведени от 1 юли вместо от 1 май 2021 г.. Отлагането е заложено в ...

Промени в Наредбата за медицинската експертиза
Промени в Наредбата за медицинската експертиза

Карантината заради COVID-19 се изключва от болничните, които се полагат за година. Това е една от...

Нова наредба регламентира задължителните медицински прегледи на работещите
Нова наредба регламентира задължителните медицински прегледи на работещите

На всеки 3 години работодателите са длъжни да осигуряват профилактични прегледи на служителите си...

МЗ ще договаря цените на лекарствата по нов ред
МЗ ще договаря цените на лекарствата по нов ред

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от дъ...

МЗ пусна за обсъждане Проект на Наредба за хигиената на храните
МЗ пусна за обсъждане Проект на Наредба за хигиената на храните

Министерството на здравеопазването публикува проект на Наредба за хигиената на храните. Той е съв...

Проект за стандарт по очни болести е публикуван за обсъждане
Проект за стандарт по очни болести е публикуван за обсъждане

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“ е публикуван за обществен...

МЗ с нова Национална здравна стратегия до 2030 г.
МЗ с нова Национална здравна стратегия до 2030 г.

Нов проект на Национална здравна стратегия за следващите десет години предложи екипът на Министер...

МЗ промени Наредба № 15 от 2005 г. заради COVID ваксините
МЗ промени Наредба № 15 от 2005 г. заради COVID ваксините

Допълнение към Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България от края на декември 2...

МЗ предлага промени в Наредбата за цените на лекарствата
МЗ предлага промени в Наредбата за цените на лекарствата

Министерството на здравеопазването връща правилото пределната/максималната продажна цена на лекар...

НЗОК ще плаща повече операции на злокачествени заболявания с робот
НЗОК ще плаща повече операции на злокачествени заболявания с робот

Пациентите вече ще имат достъп до високотехнологично лечение с робот-асистирана хирургия при злок...

Утвърждават нов стандарт по акушерство и гинекология
Утвърждават нов стандарт по акушерство и гинекология

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвържд...