За нас

Тук ще намирате проекти за нормативни актове и законодателни промени в сферата на здравеопазването.
Проект на МЗ улеснява достъпа до лекарства на пациенти с лупус
Проект на МЗ улеснява достъпа до лекарства на пациенти с лупус

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си проект на Решение на Министерския съвет ...

Допълнение в наредба гарантира лечението на деца с онкозаболявания
Допълнение в наредба гарантира лечението на деца с онкозаболявания

Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало прединавършване на 18-годишна...

Публикации

Проект на МЗ улеснява достъпа до лекарства на пациенти с лупус
Проект на МЗ улеснява достъпа до лекарства на пациен...
Публикация
Готвят промени в Наредбата за помощните средства
Готвят промени в Наредбата за помощните средства
Публикация
Промени в изискванията за реклама на лекарства
Промени в изискванията за реклама на лекарства

Променят се изискванията за реклама на лекарствените продукти, предназначена за медицински специа...

Аптеките имат възможност да коригират е-рецептите
Аптеките имат възможност да коригират е-рецептите

По предложение на Български фармацевтичен съюз „Информационно обслужване“ АД разработи функционал...

Премахват изискването за минимален брой лекари и медицински сестри в лечебните заведения
Премахват изискването за минимален брой лекари и медицински сестри в лечебните заведения

Премахват се изискванията за наличие на минимален брой лекари, минимален брой лекари със специалн...

МЗ публикува наредба за утвърждаване на медицински стандарт по хирургия
МЗ публикува наредба за утвърждаване на медицински стандарт по хирургия

На сайта на Министерството на здравеопазването е качена Наредба № 10 от 5 май 2021 г. за утвържда...

Обща инструкция за работа с електронните рецепти на НЗОК и Фармацевтичния съюз
Обща инструкция за работа с електронните рецепти на НЗОК и Фармацевтичния съюз

Фармацевтите в аптеките ще могат да проверяват здравноосигурителния статус на пациентите, които п...

Държавата ни е готова с европейския цифров зелен сертификат
Държавата ни е готова с европейския цифров зелен сертификат

България има пълна готовност за въвеждане на Европейския цифров зелен сертификат за ваксинация ср...

Актуализират стандарта по „Клинична лаборатория“
Актуализират стандарта по „Клинична лаборатория“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменен...

МЗ въвежда електронните рецепти от 1 юли
МЗ въвежда електронните рецепти от 1 юли

Електронните рецепти ще бъдат въведени от 1 юли вместо от 1 май 2021 г.. Отлагането е заложено в ...

Промени в Наредбата за медицинската експертиза
Промени в Наредбата за медицинската експертиза

Карантината заради COVID-19 се изключва от болничните, които се полагат за година. Това е една от...

Нова наредба регламентира задължителните медицински прегледи на работещите
Нова наредба регламентира задължителните медицински прегледи на работещите

На всеки 3 години работодателите са длъжни да осигуряват профилактични прегледи на служителите си...

МЗ ще договаря цените на лекарствата по нов ред
МЗ ще договаря цените на лекарствата по нов ред

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от дъ...

МЗ пусна за обсъждане Проект на Наредба за хигиената на храните
МЗ пусна за обсъждане Проект на Наредба за хигиената на храните

Министерството на здравеопазването публикува проект на Наредба за хигиената на храните. Той е съв...

Проект за стандарт по очни болести е публикуван за обсъждане
Проект за стандарт по очни болести е публикуван за обсъждане

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“ е публикуван за обществен...

МЗ с нова Национална здравна стратегия до 2030 г.
МЗ с нова Национална здравна стратегия до 2030 г.

Нов проект на Национална здравна стратегия за следващите десет години предложи екипът на Министер...

МЗ промени Наредба № 15 от 2005 г. заради COVID ваксините
МЗ промени Наредба № 15 от 2005 г. заради COVID ваксините

Допълнение към Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България от края на декември 2...

МЗ предлага промени в Наредбата за цените на лекарствата
МЗ предлага промени в Наредбата за цените на лекарствата

Министерството на здравеопазването връща правилото пределната/максималната продажна цена на лекар...

НЗОК ще плаща повече операции на злокачествени заболявания с робот
НЗОК ще плаща повече операции на злокачествени заболявания с робот

Пациентите вече ще имат достъп до високотехнологично лечение с робот-асистирана хирургия при злок...

Утвърждават нов стандарт по акушерство и гинекология
Утвърждават нов стандарт по акушерство и гинекология

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвържд...

Утвърждават нов стандарт по гръдна хирургия
Утвърждават нов стандарт по гръдна хирургия

На сайта на здравното министерство е качен за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждав...

Подготвя се нов стандарт по детска хирургия
Подготвя се нов стандарт по детска хирургия

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвържд...

Нов медицински стандарт по „Ендокринология и болести на обмяната“
Нов медицински стандарт по „Ендокринология и болести на обмяната“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвържд...

Утвърждават нов медицински стандарт по инфекциозни болести
Утвърждават нов медицински стандарт по инфекциозни болести

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван за обществено обсъждане проект на Нар...

Нов стандарт по кардиохирургия
Нов стандарт по кардиохирургия

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвържд...

Нов медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“
Нов медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвържд...

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвържд...

Нов стандарт по неврохирургия
Нов стандарт по неврохирургия

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвържд...

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвържд...

Нов стандарт по образна диагностика е публикуван за обществено обсъждане
Нов стандарт по образна диагностика е публикуван за обществено обсъждане

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвържд...