Последователи
д-р Димитър Желязков Мирчев
д-р Димитър Желязков Мирчев
Обща и клинична патология
д-р ЛИЛЯНА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
д-р ЛИЛЯНА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
Ушно-носно-гърлени болести
Таньо Бончев Вълков
Емил Костадинов Котев
д-р Радостина Шилева
д-р Радостина Шилева
Ендокринология и болести на обмяната
г-жа Таня Заркова
г-жа Таня Заркова
Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)
д-р Олга  Кирякова
д-р Олга Кирякова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Емил Костов
д-р Емил Костов
Нервни болести / Неврология
д-р Виолета Димитрова
д-р Виолета Димитрова
Акушерство и гинекология
д-р Димитър Батуров
д-р Мариела Димитрова
д-р Мариела Димитрова
Кожни и венерически болести
Росица Валентинова Неделчева
д-р Зорница Георгиева
д-р Зорница Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Евгения Божикова
д-р Евгения Божикова
Кожни и венерически болести
доц. Росица Митрова, дм
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Иван Иванов
Иван Иванов
Студент по фармация
д-р Йорданка Николова
д-р Йорданка Николова
Детска пневмология и фтизиатрия
1 2 3 4 5