Последователи
Д-р Дарина  Жекова
Д-р Дарина Жекова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Виолета Цветкова
д-р Кремена Кънчева
д-р Кремена Кънчева
Нервни болести / Неврология
Айше Ахмед Ахмед
Айше Ахмед Ахмед
Студент по фармация
д-р Иван Димитров
д-р Иван Димитров
Авиационна медицина
Христина Хараламбова
д-р Спаска  Парушева
Цветослава Узунова
Цветослава Узунова
Студент по фармация
1 2 3