За нас

Аптека "Беладона" е здравно заведение , което създадохме в услуга на населението на с.Храбрино ,жителите на околните села и вилни зони, както и на всички преминаващи през района туристи. Ние сме на разположение за всички, които имат нужда от добра здравна грижа, съвет, лекарства, хранителни добавки, санитарно-хигиенни материали и медицински изделия.

В аптеката можете да получите адекватна здравна консулатция по различни медицински проблеми, относно лекарства, хранителни добавки и техните взаимодействия. Предлагаме изготвяне на индивидуален хранителен режим , съобразен с текущи остри или хронични заболявания, безплатно измерване на кръвно налягане и глюкоза в кръвта / кръвна захар /.

Аптеката има договор с НЗОК като изпълнява рецепти и за скъпоструващи ЛП - с протокол 1A, 1B, 1C и отпуска медицински изделия за диабетно болни / глюкомери и тест ленти /, диетични храни за специални медицински цели и други.