Описание

„Кампания за профилактика на детското зрение” е социална инициатива, която обединява усилията на оптичния бранш и водещи институции. Тя се провежда ежегодно от 2014 г. насам в цялата страна с цел да  популяризира необходимостта от редовна профилактика на детското зрение. Кампанията  дава възможност на деца и младежи на възраст от 6 до 18 г. да преминат безплатен скрининг на очите в оптики в цялата страна. Целта на скрининга е да бъдат идентифицирани децата, които имат някакъв проблем със зрението и те навреме да бъдат насочени за преглед при офталмолог.