36.6 Баня
36.6 Баня
Осигуряване
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
4360, Баня (Карлово), България, ул. Липите 24
+359312/366-36

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 19:00

Събота

09:30 - 18:00