Публикации

Фармакотерапия на хроничната болка от немалигнен произход в старческа и напреднала старческа възраст (ВИДЕО)
Фармакотерапия на хроничната болка от немалигнен про...
Статия
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението (ВИДЕО)
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспек...
Статия