За нас

Фондацията извършва дейност в обществена полза, изразяваща се в: – Участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве; – Разясняване на правата на донорите, информиране, съдействие и придружаване на донорите при осъществяване на донорството; – Участие при изготвяне на правната рамка на донорството; – Съблюдаване спазване правата на донорите и спазване на медицинските стандарти. – Спазване на законовите и етични норми при асистираната репродукция и донорството на генетичен материал. – Участие в дискусии и съблюдаване на законовите и етичните норми при замразяване на яйцеклетки, сперма, ембриони.