За нас

Аптеката работи с рецепти по НЗОК, протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК, инсулин, скъпоструващи лекарства