За нас

Фирмата предлага система за експресен хигиенен АТФ мониторинг за предотвратяване на вътреболничните инфекции „EnSURE“ - изключително лесен и бърз начин да разберете дали почистването на повърхностите, ръце персонал и медицинско оборудване се извършва според стандартите. Само за 15 секунди получавате количествен резултат на чистотата на дадена повърхност. Това е допълнителна бърза/добра стъпка в подкрепа на програмите за почистване и дезинфекция в болниците, с която рисковете от вътреболнични инфекции се свеждат до минимум и се повишава качеството на медицинското обслужване в болниците.
Как да сведете до минимум вътреболничните инфекции?
Как да сведете до минимум вътреболничните инфекции?

Специалистите, които извършват контрол върху почистването се нуждаят от бърза и обективна верифик...

Мониторинг на хигиената
Мониторинг на хигиената

Специалистите, които извършват контрол върху почистването, се нуждаят от бърза и обективна верифи...

Продукти

Апарат за предотвратяване на вътреболнични инфекции ЕnSURE
Апарат за предотвратяване на вътреболнични инфекции ...
Медицинска апаратура
Продукт

Публикации

Как да сведете до минимум вътреболничните инфекции?
Как да сведете до минимум вътреболничните инфекции?
Публикация
Мониторинг на хигиената
Мониторинг на хигиената
Публикация