Описание

Фирмата предлага система за експресен хигиенен АТФ мониторинг за предотвратяване на вътреболничните инфекции „EnSURE“ - изключително лесен и бърз начин да разберете дали почистването на повърхностите, ръце персонал и медицинско оборудване се извършва според стандартите. Само за 15 секунди получавате количествен резултат на чистотата на дадена повърхност. Това е допълнителна бърза/добра стъпка в подкрепа на програмите за почистване и дезинфекция в болниците, с която рисковете от вътреболнични инфекции се свеждат до минимум и се повишава качеството на медицинското обслужване в болниците.
Експресен АТФ мониторинг на хигиената на здравни заведения. Инфекциите водят до значителни допълнителни разходи, които са свързани с удължен престой на пациента, наблюдение и лечение на инфукцията, лабораторни изследвания и др. Специалистите, които извършват контрол върху почистването се нуждаят от бърза и обективна верификация на ефективността на почистването за да предприемат незабавни корективни действия в съответствие със стандартите. Със системата за експресен АТФ мониторинг на хигиената само за 15 секунди се извършва проверка на чистотата на дадена повърхност. По този начин се подсигурява доброто функциониране на системите за мониторинг на почистването, а така рисковете от вътреболничните инфекции се свеждат до минимум и се осигуряват безопасни условия на пациентите. През март 2014г внедрихме първата система за АТФ мониторинг в Източна Европа – в МБАЛ „Иван Селимински“ гр.Сливен. Само за 6 седмици нивото на почистване беше увеличено над 6 пъти, а за по-малко от година: - нивото на почистване беше увеличено над 10 пъти - персонала, отговарящ за почистването увеличи ефективността си над 1000% - риска от инфекции беше драстично намален - значително се повиши доверието в здравното заведение Последва успешното въвеждане на системата още в няколко здравни заведения на територията на страната – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен; МБАЛ Силистра, МБАЛ Пазарджик, МБАЛ „Сити Клиник“, гр.Варна, УМБАЛ „Св.Иван Рилски, гр.София, УМБАЛ „Св.Георги“, гр.Пловдив, МБАЛ Бургас, МОБАЛ д-р Стефан Черкезов АД – Велико Търново. . Хигиена на персонала
Стерилност
Ендоскопия
Оценка на ефикасността на програмите за почистване