Описание

Високата квалификация на лекарите, съвременната медицинска техника и оборудване и не на последно място комфортната обстановка, осигуряват на нашите пациенти условия за диагностика и лечение, отговарящи на критериите на най-добрите европейски практики в здравеопазването.

МБАЛ по УНГ „Св. Св. Козма и Дамян” работи в редица високоспециализирани направления: ендоскопска синусна хирургия, операции на слъзните канали, балонна дилатация на синусите и Евстахиевите тръби, ринопластика, диагностика на хъркането, УНГ операции.

Голяма част от дейностите се осъществяват по клинични пътеки. Осъществяват се и широк спектър от високоспециализирани манипулации и операции, които касата не покрива.

МБАЛ "Св. Св. Козма и Дамян". През 2011 и 2015 години базата бе изцяло реновирана, като в момента медицинският комплекс разполага с функционално оборудвани диагностични кабинети, манипулационни и регистратури в медицинския център и модерна леглова база, приемно диагностични кабинети, хирургичен блок, рентген, клинични лаборатории и не на последно място комфортни регистратури и зони за свиждания на пациенти в МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян”.