За нас

В болничната аптека работят магистри и помощник-фармацевти с дългогодишен опит в сферата на болничната фармация. Аптеката разполага с цялото необходимо оборудване и материална база, притежава всички лицензии и разрешения и обезпечава отлична организация по цялостния процес на заявяване, доставка, съхранение, отпускане и отчетност на: лекарствени средства, превързочни материали, медицински консумативи, шевен хирургичен материал и др.