Ceiba В.Търново Ниш1
Ceiba В.Търново Ниш1

Описание

ул. Ниш 1-юг,МБАЛ Стефан Черкезов до МЦ Аркос Медикъл

Продуктови групи, предлагани от аптекатa:

Лекарствени средства;

санитарно-хигиенни материали;

медицински консумативи;

продукти за диабетно болни:

хранителни добавки и протеини;

билки;

препарати на билкова основа;

хомеопатични препарати;

медицинска козметика;

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1-юг,МБАЛ Стефан Черкезов до МЦ Аркос Медикъл