Ceiba В.Търново Марно поле 21
Ceiba В.Търново Марно поле 21

Описание

НЗОК, протоколи 1А, 1В,1С- ИНСУЛИНИ, жълти и зелени рецепти

Продуктови групи, предлагани от аптекатa:

Лекарствени средства;

санитарно-хигиенни материали;

медицински консумативи;

продукти за диабетно болни;

хранителни добавки и протеини;

детски храни и млека;

билки;

препарати на билкова основа;

хомеопатични препарати;

селективна парфюмерия и козметика;

5000, Велико Търново, България, ул. Марно поле 21, ДКЦ