Ceiba Видин 2
Ceiba Видин 2

Описание*

НЗОК, протоколи 1А, 1В, 1С - инсулини

Продуктови групи, предлагани от аптекатa:

Лекарствени средства;

санитарно-хигиенни материали;

медицински консумативи;

хранителни добавки и протеини;

продукти за диабетно болни;

детски храни и млека;

билки;

препарати на билкова основа;

медицинска козметика;

3700, Видин, България, ул. Дондуков 8А