Ceiba София - ДКЦ 8
Ceiba София - ДКЦ 8

Описание*

НЗОК, протоколи 1А, 1В, 1С - инсулини, жълти и зелени рецепти

1000, София, България, Район Надежда, ул. “Христо Силянов” № 77, 8 ДКЦ