Ceiba София - ДКЦ 10
Ceiba София - ДКЦ 10

Описание*

НЗОК, протоколи 1А, 1В,1С - ИНСУЛИНИ, ЖЪЛТИ И ЗЕЛЕНИ РЕЦЕПТИ


Продуктови групи, предлагани от аптекатa:

Лекарствени средства;

санитарно-хигиенни материали;

медицински консумативи;

хранителни добавки и протеини;

продукти за диабетно болни;

детски храни и млека;

билки;

препарати на билкова основа;

хомеопатични препарати;

1000, София, България, Район Красна поляна, бул. “Ал.Стамболийски” № 186, 10 ДКЦ