Ceiba София - ДКЦ 20
Ceiba София - ДКЦ 20

Описание

НЗОК, протокили 1А,1В,1С-ИНСУЛИНИ, ЖЪЛТИ И ЗЕЛЕНИ РЕЦЕПТИ


Продуктови групи, предлагани от аптекатa:

Лекарствени средства;

санитарно-хигиенни материали;

медицински консумативи;

хранителни добавки и протеини;

продукти за диабетно болни;

билки;

препарати на билкова основа;

хомеопатични препарати;

1000, София, България, Район Красно село, ул. “Стефан Тошев” № 15, 20 ДКЦ