Ceiba София - ДКЦ 28
Ceiba София - ДКЦ 28

Описание

НЗОК, протоколи 1А,1В, 1С-ИНСУЛИНИ, жълти и зелени рецепти

Продуктови групи, предлагани от аптекатa:

Лекарствени средства;

санитарно-хигиенни материали;

медицински консумативи;

хранителни добавки и протеини;

продукти за диабетно болни;

детски храни и млека;

билки;

препарати на билкова основа;

хомеопатични препарати;

1000, София, България, Район Искър, ж.к. Дружба, ул. “Илия Бешков” № 1, 28ДКЦ