маг.-фарм. Анна Михайлова
маг.-фарм. Анна Михайлова
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
Виктория Илиева  Рацова
Виктория Илиева Рацова
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
Диана  Иванова
Диана Иванова
Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)