За нас

Българската асоциация за лекарствена информация е сдружение с нестопанска цел с основна дейност усъвършенстване на квалификацията, повишаване на професионалната компетентност и защита на професионалните интереси на своите членове от фармацевтичния бранш.

Българската асоциация за лекарствена информация е сдружение с нестопанска цел с основна дейност усъвършенстване на квалификацията, повишаване на професионалната компетентност и защита на професионалните интереси на своите членове от фармацевтичния бранш.

  • Подпомага научноизследователската, образователна и регулаторна дейност в областта на лекарства, на медицински изделия, на хранителни добавки, на козметика и други продукти, имащи значение към здравето на населението.
  • Създава диалог между регулаторните институции, университетите фармацевтичната индустрия, професионално-съсловните организации и неправителствените организации с аналогична или сходна дейност.
  • Подпомага професионалната квалификация и преквалификация на специалисти във фармацевтичния бранш.
  • Подготвя и организира национални и международни форуми за обмяна на опит, информация и квалификация.
  • Разработва, проучва и изготвя становища, научни разработки и издания, важни за фармацевтичния бранш, самостоятелно, както и с регулаторни институции, професионално-съсловните организации и неправителствени организации, и други сдружения, и организации у нас и в ЕС.
  • Участва в разработване, обсъждане, експертна оценка и анализ на проекти за нормативни актове, ръководства и указания относно дейностите във фармацевтичния сектор у нас и в ЕС.

default image
Проект за „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии“, публикув...

В представения проект на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на здравните технол...

default image
Курс по Лекарствени регулации 2015

За тези, които все още не са се регистрирали за Есенния курс 2015, организиран от БАЛИ - оста...

Публикации

Проект за „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии“, публикуван на сайта на МЗ на 15.09.2015.
Публикация
Проект за „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии“, публикуван на сайта на МЗ на 15.09.2015.
 Курс по Лекарствени регулации 2015
Публикация
Курс по Лекарствени регулации 2015
Б А Л И организира Курс по лекарствени регулации есен 2015
default image
Б А Л И организира Курс по лекарствени регулации есен 2015

Б А Л И организира Курс по лекарствени регулации есен 2015Модул 1 - Разрешителни режими - продукт...

Събития

Събитие
Б А Л И организира Курс по лекарствени регулации есен 2015
Становище на БАЛИ за проектонаредба за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии
default image
Становище на БАЛИ за проектонаредба за условията и реда за извършване на оценка на здравните техн...

Оценката на здравните технологии е мултидисциплинарна дейност, която систематично оценява техниче...