За нас

Българската асоциация за лекарствена информация е сдружение с нестопанска цел с основна дейност усъвършенстване на квалификацията, повишаване на професионалната компетентност и защита на професионалните интереси на своите членове от фармацевтичния бранш.

Българската асоциация за лекарствена информация е сдружение с нестопанска цел с основна дейност усъвършенстване на квалификацията, повишаване на професионалната компетентност и защита на професионалните интереси на своите членове от фармацевтичния бранш.

  • Подпомага научноизследователската, образователна и регулаторна дейност в областта на лекарства, на медицински изделия, на хранителни добавки, на козметика и други продукти, имащи значение към здравето на населението.
  • Създава диалог между регулаторните институции, университетите фармацевтичната индустрия, професионално-съсловните организации и неправителствените организации с аналогична или сходна дейност.
  • Подпомага професионалната квалификация и преквалификация на специалисти във фармацевтичния бранш.
  • Подготвя и организира национални и международни форуми за обмяна на опит, информация и квалификация.
  • Разработва, проучва и изготвя становища, научни разработки и издания, важни за фармацевтичния бранш, самостоятелно, както и с регулаторни институции, професионално-съсловните организации и неправителствени организации, и други сдружения, и организации у нас и в ЕС.
  • Участва в разработване, обсъждане, експертна оценка и анализ на проекти за нормативни актове, ръководства и указания относно дейностите във фармацевтичния сектор у нас и в ЕС.

Проект за „Наредба за условията и реда за извършване на оценка...

В представения проект на „Наредба за условията и реда за извършване на о...

Прочетете още
Курс по Лекарствени регулации 2015

За тези, които все още не са се регистрирали за Есенния курс 2015, орга...

Прочетете още

Публикации

Проект за „Наредба за условията и реда за извършване...
Публикация
Курс по Лекарствени регулации 2015
Публикация
Б А Л И организира Курс по лекарствени регулации есен 2015
Б А Л И организира Курс по лекарствени регулации есен 2015

Б А Л И организира Курс по лекарствени регулации есен 2015Модул 1 - Разр...

Прочетете още
Б А Л И организира Курс по лекарствени регулации есен 2015
От
9.10
До
27.11
  • Ще присъствате ли?

Събития

Б А Л И организира Курс по лекарствени регулации есе...
Събитие
Становище на БАЛИ за проектонаредба за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии
Становище на БАЛИ за проектонаредба за условията и реда за изв...

Оценката на здравните технологии е мултидисциплинарна дейност, която сис...

Прочетете още