За нас

Българската Асоциация по Радиология (БАР) е наследник на Българското научно дружество по Рентгенология, Радиология и Радиобиология, основано 1937г., и обединява следните четири национални дружества, както и дружества по субспециалности: • Българското дружество по Рентгенология и неговите подразделения: 1. Българското дружество по Интервенционална рентгенология 2. Българското дружество по Урорентгенология 3. Българското дружество по Кардиоторакална рентгенология 4. Българското дружество по Неврорентгенология 5. Българско Дружество по Образна Диагностика на Гърда • Българското дружество по Нуклеарна медицина, • Гилдията на Лъчетерапевтите в България, • Българското дружество по Радиобиология и Радиационна защита. Към нея е и Съветът на преподавателите, обединяващ хабилитираните лица в Образната диагностика, Нуклеарната медицина, Лъчетерапията, Радиобиологията и Радиационната защита, както и Форумът на специализиращите Образна диагностика
8 ноември - Международен ден на радиологията
default image
8 ноември - Международен ден на радиологията

Децата ще заемат централно място на Международния ден на радиологията (IDoR), който се отбелязва...

Постери на XVI Конгрес по радиология
default image
Постери на XVI Конгрес по радиология

На 24 септември 2015 г. в Пловдив стартира XVI Конгрес по радиология. Ето резюме на темите за по...

Публикации

8 ноември - Международен ден на радиологията
Публикация
8 ноември - Международен ден на радиологията
Постери на XVI Конгрес по радиология
Публикация
Постери на XVI Конгрес по радиология
XVI Конгрес по радиология ще се състои в Пловдив
default image
XVI Конгрес по радиология ще се състои в Пловдив

Скъпи колеги и приятели,За мен е чест и удоволствие да Ви поканя на 16-тия конгрес на БАР 2015 го...