Описание

Българската Асоциация по Радиология (БАР) е наследник на Българското научно дружество по Рентгенология, Радиология и Радиобиология, основано 1937г., и обединява следните четири национални дружества, както и дружества по субспециалности: • Българското дружество по Рентгенология и неговите подразделения: 1. Българското дружество по Интервенционална рентгенология 2. Българското дружество по Урорентгенология 3. Българското дружество по Кардиоторакална рентгенология 4. Българското дружество по Неврорентгенология 5. Българско Дружество по Образна Диагностика на Гърда • Българското дружество по Нуклеарна медицина, • Гилдията на Лъчетерапевтите в България, • Българското дружество по Радиобиология и Радиационна защита. Към нея е и Съветът на преподавателите, обединяващ хабилитираните лица в Образната диагностика, Нуклеарната медицина, Лъчетерапията, Радиобиологията и Радиационната защита, както и Форумът на специализиращите Образна диагностика