Последователи
д-р Надя  Станиславова
д-р Надя Станиславова
Образна диагностика
д-р Веселин Попов
д-р Мария Енева
д-р Мария Енева
Образна диагностика
Д-р Силвия  Стойкова
Д-р Силвия Стойкова
Образна диагностика
д-р Жанет Узунова
д-р Жанет Узунова
Пневмология и фтизиатрия
д-р Водичка Чудомирова Раева
д-р Диана Панайотова