Стационарните ултразвукови системи са качествени и прецизно изработени, с ергономичен и гъвкав дизайн, настройващ се според позицията на лекаря и са изключително лесни за придвижване в рамките на едно лечебно заведение. Различните модели покриват всички приложения в медицинската образна диагностика. Качествени ехографски прегледи на достъпна цена.
DC-30
DC-30

Описание

DC-30
Стационарна ехографска система с Доплер


Продуктивен І Широкоспектърен І Интелигентен

Стандартните ултразвукови системи за базови ехографски прегледи обикновено не предлагат високоспециализирани  функционалности. Въпреки това, DC-30 е перфектно решение за висококачествени базови прегледи. Този модел ехограф предлага най-конкурентната цена в сегмента на ултразвукови системи с Доплер. Опционално могат да бъдат добавени високоспециализирани технологии: Auto IMT, iScape™, Natural Touch Elastography, UWN Contrast Imaging и Tissue Doppler Imaging.

 

 

Auto IMT

Auto IMT (Intima Media Thickness) автоматично засича и калкулира дебелината на интима-медия на каротиса. С подробен IMT отчет, Auto IMT улеснява даването на прецизна и точна оценка на състоянието на каротиса.

 

iScapeTM

Панорамно изобразяване в реално време

iScapeTM дава възможност за получаване на превъзходна визуализацията в пълен изглед на големи анатомичните структурни

 

4D изобразяване & iPageTM

За по-добра фетална диагноза, DC-30 предоставя практични и ценни 3D/4D изображения. С iPageTM (визуализиране чрез множество обемни срезове) лесно може да се добие всеки необходим срез на дадена структура на фетуса само от едно обемно сканиране.

4D с висока кадрова скорост и разнообразни режими на рендиране.

 

PSHTM (Phase Shift Harmonic Imaging)

Предоставя по-добра резолюция и контраст, като осигурява ясни изображения.

iBeamTM

Подобряване на контрастната резолюция и границите между тъканите и намаляване на акустичните сенки, чрез сумиране на образи от автоматични сканирания под различен ъгъл.

 

iClearTM

Стъпково намаляване зърнитостта и шума и увеличаване на тъканната диференциация за по-добра детекция и визуализация на патологични структури.

 

iPageTM

Позволява по-добър анализ на анатомичните структури посредством множество паралелни обемни срезове.

 

iScanHelperTM

Вграден обучаващ софтуер.

 

Raw Data

Позволява оптимална гъвкавост за последваща обработка на съхранените снимките, включително корекции на параметрите и добавяне на коментари и измервания, което позволява максимална производителност по време на сканирането.

 

iZoomTM

С клик на един бутон се постига мигновено изобразяване на образа на цял екран.

 

iTouchTM

Автоматична оптимизация на картината в режими В, Color и PW с натискането на един бутон.

 

iStorage

Директно трансфериране на изображения и доклади към компютър, посредством свързване с кабел.

 

iStationTM

Уникална система за ефективно управление данните на пациентите, която позволява да се интегрира, преглежда, архивирате и информацията за по-следващ достъп.

 

Ергономичност

 · 17’’ LED монитор

 · контролен панел, с настройка на височината

 · CD/DVD-RW и USB портове

 · подвижна поставка за трансдюсери

 · вградена батерия за независимо сканиране

 · три активни трансдюсерни порта