За нас

Център за зрение "Проф. Групчева" предлага различни по вид прегледи

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ:

Профилактиката в офталмологиятае комплекс от мерки и мероприятия за предотвратяване на възникването, развитието и разпространението на очни заболявания. Профилактичният преглед цели установяване на здравето или откриване на първите признаци на възможен очен проблем. Профилактичните прегледи са важни за запазване на очното здраве и доброто зрение през целия живот на човека. По правило при деца без проблеми профилактични прегледи трябва да се провеждат на възраст 3-6 месеца, 1 година, 3 години, 5 години, 7 години, а в училищната възраст – всяка година. При възрастни без очни оплаквания до 40 години прегледите трябва да бъдат извършвани на 2 години, а след това всяка година. Пациентите с очни проблеми или оплаквания подлежат на проследяващи и диагностични прегледи които трябва да се извършват съобразно назначенията на лекуващия очен лекар.

Очният профилактичен преглед при деца включва:

- оглед на позицията на клепачите, проследяващите движения и позицията на двете очи при различни посоки на погледа;

- прозрачност на очните среди – нормален симетричен червен рефлекс;

- обективно изследване на рефракцията (компютърно или ръчно измерване);

- определяне и оценка на зрителната острота за далеч (ако детето позволява);

- оглед на очното дъно – видимата част на зрителния нерв, съдовете и жълтото петно (макулата).

При установяване на проблем при детето то може да бъде насочено за допълнителни изследвания, някои от които може да изискват пълна упойка (обща анестезия).

Очният профилактичен преглед при възрастни включва:

-обективно изследване на рефракцията (компютърна авторефрактометрия);

- определяне на зрителната острота за далеч без и с корекция;

- определяне на зрителната острота за близо без и с корекция;

- позиция на клепачите и успоредност на очните ябълки при поглед в различни посоки;

- биомикроскопия – оглед на очните структури със специален микроскоп;

- оглед на очното дъно – видимата част на зрителния нерв, съдовете и жълтото петно (макулата);

- измерване на очното налягане;

- по преценка може да се наложи разширяване на зениците.

ПРЕГЛЕДИ ЗА ИЗПИСВАНЕ НА ОЧНА КОРЕКЦИЯ:

Оптичната корекция може да бъде осъществена с очила или с контактни лещи. За целта трябва да бъде определена грешката в рефракцията (късогледство или далекогледство, и/или астигматизъм). Прегледът включва компютърно определяне на грешката, като при деца и при някои млади индивиди това става с временно изключване на мускула на акомодацията (с капки които разширяват и зениците). Освен точно определяне на корекцията прегледът задължително включва и останалите елементи на очен преглед , а именно:

Очният преглед за изписване на очила при деца включва:

- определяне и оценка на зрителната острота за далеч(ако детето позволява);

- оглед на позицията на клепачите, проследяващите движения и позицията на двете очи в различни посоки на погледа;

- прозрачност на очните среди – нормален симетричен червен рефлекс;

- оглед на очното дъно – видимата част на зрителния нерв, съдовете и жълтото петно (макулата).

При установяване на проблем детето се насочва за допълнителни изследвания, някои от които може да изискват пълна упойка (обща анестезия).

Очният преглед за изписване на очила при възрастни включва:

- определяне на зрителната острота за далеч без и с корекция;

- определяне на зрителната острота за близо без и с корекция;

- обсъждане на зрителните нужди и препоръчване на оптималната за конкретния случай корекция с очила и/или контактни лещи;

- позиция на клепачите и успоредност на очните ябълки при поглед в различни посоки;

- биомикроскопия – оглед на очните структури със специален микроскоп;

- оглед на очното дъно – видимата част на зрителния нерв, съдовете и жълтото петно (макулата);

- измерване на очното налягане.

При установяване на проблем пациентът се насочва за допълнителни изследвания.

ПРЕГЛЕДИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:

Много често пациентите имат оплаквания и именно това ги води на очен лекар. Намаленото зрение може да се дължи не само на нужда от очила или контактни лещи, а и на промени от заболяване което изисква лечение с лекарства или хирургически процедури.

За целта лекарят разпитва пациента и/или неговите родители, като трябва да получи изчерпателен отговор на всички въпроси за да може да се насочи към правилната диагноза. Обикновено този преглед включва:

Очният диагностичен преглед при деца включва:

- оглед на позицията на клепачите, проследяващите движения и позицията на двете очи в различни посоки на погледа, тестове за кривене на очите;

- експресия на слъдържимото на слъзната торбичка и оглед с използване на различни багрила;

- прозрачност на очните среди – нормален симетричен червен рефлекс;

- обективно изследване на рефракцията (ако детето позволява);

- определяне и оценка на зрителната острота за далеч(ако детето позволява);

- оглед на очното дъно – видимата част на зрителния нерв, съдовете и жълтото петно (макулата).

При установяване на проблема на детето то се насочва за допълнителни изследвания, някои от които може да изискват пълна упойка (обща анестезия).

Очният диагностичен преглед при възрастни включва:

-обективно изследване на рефракцията (компютърна авторефрактометрия);

- определяне на зрителната острота за далеч без и с корекция;

- определяне на зрителната острота за близо без и с корекция;

- позиция на клепачите и успоредност на очните ябълки при поглед в различни посоки;

- реакции на зениците;

- биомикроскопия – оглед на очните структури със специален микроскоп;

- оглед на очното дъно – видимата част на зрителния нерв, съдовете и жълтото петно (макулата), може да се наложи разширяване на зениците. Понякога се използват специални контактни лещи;

- измерване на очното налягане.

При установяване на проблем пациентът се насочва за допълнителни изследвания като: роговична топография, пахиметрия, ултразвуково изследване на очната ябълка; периметрия и др.

ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ:

Малки лечебни процедури могат да се извършат в момента на прегледа. Това зависи от вида и характера на заболяването. Повечето от тези процедури имат характер на манипулации и се извършват с капкова упойка, за да бъдат безболезнени. Такива са отстраняване на чуждо тяло, почистване на епителни разраствания, сваляне на конци, поставяне и отстраняване на слъзни запушалки, инжекционно приложение на медикаменти и др.

Инжекциите в офталмологичната практика се предпочитат при тежко протичащи заболявания и след някои оперативни интервенции. Инжекциите могат да се разделят на:

 • -субконюнктивални инжекции – лекарството се вкарва под лигавичната обвивка на окото, като се създава депо и се подава медикамент с висока концентрация;
 • -перибулбарни инжекции – увеличава се проникването на медикамента през съдовете;
 • -ретробулбарни инжекции – медикамента бързо достига зад окото.

Инжекциите в ядрото на окото се правят при стерилни условия ( в операционна).

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ:

Хирургическото лечение е един от най-ефикасните методи които ползва офталмологията. Операциите могат да бъдат извън очни – клепачи, конюнктива, повърхностна роговица, очни мускули и орбита и вътреочни – при които се влиза в очната ябълка – операция за перде (катаракта), операция за понижване на вътреочното налягане при глаукома, операция за ретината и стъкловидното тяло – витректомия и др.

Ако се налага оперативно лечение пациентът трябва да има възможност да дискутира лечението с хирурга и да получи отговор на важни въпроси:

 1. Оперативното лечение най-добрия вариант ли е?
 2. Какви са вариантите за предлаганото оперативно лечение?
 3. Какви са възможните усложнения?
 4. Как протича стандартния постоперативен период и с какви ограничения?
 5. Колко бързо се очаква възстановяването?
 6. Какъв режим трябва да се спазва?
 7. Какви лекарства трябва да се употребяват преди и след операцията?
 8. Налагат ли се други хирургически процедури?
 9. Има ли нужда от някаква корекция с очила след операцията?

Решението за оперативна интервенция е индивидуално и зависи от множество фактори, основно касаещи личния живот на всеки човек. Повечето оперативни интервенции могат да бъдат планирани (изключение правят остро настъпилите процеси и травматизма).