За нас

АЛИАНС СЪРВИЗ - консолидация на единични аптеки и регионалните аптечни вериги, които искат да развиват грижата към пациента не на база цена, а на база консултация и ефективно лечение
 

Алианс Сървиз АД е съвременна българска маркетингова компания, създадена през 2014 г. и представлява обединение от търговци на дребно с лекарствени продукти. Предмет на дейността му е качественото развитие на фармацевтичната консултация и препоръката към пациентите. Компанията обединява 373 акционери, притежаващи 502 аптеки в цялата страна. Те държат 17,4% от целия аптечен пазар по данни на IMS – България.

Алианс Сървиз АД предлага рационално решение за по-качествена услуга и достъп до професионална фармацевтична грижа и е резултат от проведени продължителни проучвания на реалния пазар на дребно от фармацевти с дългогодишен опит и от експертите на дистрибуторска компания СТИНГ АД.

Целта е, запазвайки юридическата си самостоятелност, аптеките да ОБЕДИНЯТ усилия към по-достъпна и ефикасна търговия на дребно, да развият качествено нов пазар с насоченост към потребителите. Основен инструмент в тази посока е стремежът към повишаване на компетентностите на работещите в аптеките фармацевти чрез обучения и прилагане на маркетингови техники.

Алианс Сървиз АД дава възможност на всички фармацевтични компании да преосмислят и да иновират подхода си към аптечния пазар, да използват професионално знанията на фармацевтите и да позиционират брандовете си по качествено нов начин в съзнанието на потребителите.

Съвременните икономически концепции, придобили популярност през последните години се основават на обединяването на различни търговски субекти с цел насърчаване на нови бизнес стратегии, конкурентоспособност, изграждане на ефективни партньорства и развойна дейност. Особена актуалност и интерес представляват различните форми на обединения във време на криза, когато негативните ефекти върху търговските фирми са значителни и се налага да се търсят разнопосочни вариaнти за изход от сложната среда.

Настоящата концепция предлага едно решение, което е продукт на много усилия и продължителни проучвания на реалния пазар на дребно от страна на фармацевти с дългогодишен опит на пазара, на собственици на малки аптечни вериги и на специалистите на СТИНГ АД.

Целта е при пълно запазване на юридическата самостоятелност на аптеките да се ОБЕДИНЯТ усилията им и чрез изграждането на търговско дружество (АД) да се надгради търговията на дребно, да се развие нов пазар с насоченост към пациентите и повишаване на компетентностите на фармацевтите –  аптечен маркетинг, прилагащ активен маркетингов микс.

Предмет на дейност:

 • маркетингови дейности, имащи за цел разработване и прилагане на фармацевтичния пазар на маркетингови кампании и маркетингов микс, осигуряващи безотказно задоволяване потребностите на пациентите с продукти с доказано качество;
 • подобряване ефективността на маректинговите дейности чрез повишаване способността и стимула учасниците да действат проконкурентно и в полза на пациентите;
 • общата цел на акционерите е повишаване компетентността на фармацевтите и подобряване качеството на добрата фармацевтична грижа в аптеките. 

Предимства:

 • Конкурентоспособност чрез обединение на самостоятелни търговски единици с цел постигане на равностойни търговски условия, изграждане на ефективни партньорства и развитие
 • Маркетингов микс, насочен към подобряване визуализацията, използване на всички канали на ниво пътека за увеличаване на продажбите
 • Насоченост към повишаване на професионалната компетентност на фармацевтите 
 • Обединени усилия за съвместни дейности, непосилни за една самостоятелна фирма
 • Високо ниво на компетентност и експертиза на пазара
 • Икономии от мащаба на обединението, ДОГОВАРЯНЕ на продукти и маркетингов микс от услуги
 • Сигурна икономическа основа и гаранция за развитие на бизнеса
Алианс Сървиз АД създаде статус
2015
Целта е диференциране и позициониране в силно конкурентна среда по уникален начин
Аделина Любенова: Аптеките ще оцелеят, само ако намерят своята уникалност
Аделина Любенова: Аптеките ще оцелеят, само ако намерят своята уникалност

Аптеката може да оцелее, само ако намери своята уникалност и се пребори за място в съзнанието на ...

Аделина Любенова: Аптеките ще оце...

Екип