За нас

Качеството на здравната помощ в клиниката се осигурява от уменията на опитни и квалифицирани професионалисти, съвременна материално-техническа база и използване на нови и най-модерни технологии, прилагани във водещи Европейски и световни клиники.

Специализирана Хирургическа болница “Проф. Темелков” е създадена през 1996 година, като база за извършване на хирургически прегледи и манипулации. Година по- късно залата за манипулации увеличава размерите си и е оборудвана съобразно изискванията за съвременна операционна зала. Третият етап включва изграждането на стаи за лежащо болни, зала за лапароскопска хирургия и нова регистратура с два допълнителни кабинета, единият от които е оборудван с модерен ехографски апарат. 2000 година стационарът разшири своя капацитет с още шест стаи за лежащо болни оформена бе и зала- градина за срещи и свиждания на болните с близките им. Изгради се асансьор, с което се улесни придвижването на пациентите из болничното заведение и към градината за свиждания. В двора на СХБАЛ “Проф. Темелков” пациентите могат да бъдат внимателно и професионално обслужени в клиничната лабораторията и сектора по образна диагностика. Така се оформи диагностично звено в помощ на болните- пролежаващи, постъпващи или тези, на които предстои диагностициране на заболяването .

Специализирана хирургическа болница "Проф. Темелков" е еталон за професионализъм в областта на общата хирургия, козметична и пластична хирургия, ортопедия и травматология, урология, гинекология, съдова, гръдна хирургия, хирургична онкология и лапароскопска хирургия.

Извършва се консултативна и лечебна дейност на заболявания в областта на вътрешната медицина в пред оперативния и след оперативния период.

Горна и долна ендоскопия - извършване на по-точна диагностика и в предоперативния период на лечението.

Консултативен и амбулаторен кабинет по обща медицина.

В СХБАЛ "Проф. Темелков" работят висококвалифицирани лекари - диагностици и хирурзи.

Хирургия:

Обща хирургия; стомашно-чревна хирургия; хирургия на дебело, право черво и анус; жлъчно-чернодробна хирургия;

Гръдна хирургия;

Съдова хирургия;

Урология;

Гинекология;

Ортопедия.

Диагностика:

Ехография - за диагностика, стадиране и постоперативен контрол на всички заболявания;

Неврология.

СХБАЛ "Проф. Темелков" разполага със съвременна операционна зала, оборудвана според световните и европейски стандарти. В стационара има тринадесет болнични стаи с модерно оборудване, задоволяващо потребностите на пациентите. Болницата  разполага със собствена аптека.

Работно време:

регистратура: 08.00 - 20.00 ч.

Работи по договор с РЗОК.

2016
С  малко закъснение екипът на Хирургична болница "Проф. Темелков" ви честити Новата 2016-та година! Пожелаваме ви успех във всичко, което умеете, късмет във всичко, което не зависи от вас и сбъдване на всичко, за което мечтаете!