Главна страница

За нас

Центърът разполага с : 8 диализни поста,за лечение на пациенти с краен стадий на хронична бъбречна недостатъчност ,с периодично амбулаторно хемодиализно лечение.; 1 диализен пост за спешно хемодиализно лечение на пациенти с остра бъбречна недостатъчност ОБН,ОХБН и интоксикация.

Извършва преддиализно обучение,наблюдение и подготовка за диализно лечение на пациенти в преддиализен стадий на ХБН.Извършва се и лечение на пациенти,провеждащи постоянна амбулаторна перитонеална диализа при ХБН.

Отделението работи при трисменен режим на работа.

Структура:

  • 8 диализни поста
  • преддиализен кабинет.
Отделение по хемодиализа създаде публикация
2015
Пета градска болница се сдоби с 8 нови апарата за хемодиализа
default image
Пета градска болница се сдоби с 8 нови апарата за хемодиализа

„Пета МБАЛ – София” ЕАД се сдоби с осем нови хемодиализни апарата, закупени от Столична община на...

Публикации

Пета градска болница се сдоби с 8 нови апарата за хемодиализа
Публикация
Пета градска болница се сдоби с 8 нови апарата за хемодиализа