Последователи
Анелия Димитрова
д-р Радослав Горанов
д-р Радослав Горанов
Акушерство и гинекология
д-р Тони Гаврилов
д-р Огнян Гъцев
проф. Илия Салтиров, дмн