Последователи
д-р Здравка Асенова
д-р Здравка Асенова
Обща дентална медицина
Розина Илязова
д-р Татяна Маринова Михова
д-р Светлана Петкова Петкова-Георгиева
д-р Славчо Крачев
д-р Славчо Крачев
Вътрешни болести