default image
РЕЗЮМЕ: Болки в корема и остър корем по време на бременност

Острите заболявания на органите в коремната кухина по време на бременност неблагоприятно влияят в...

default image
РЕЗЮМЕ: Мултимодална парентерална аналгезия при пациенти подложени на урологични оперативни интер...

Въведение: Продължителната епидурална аналгезия е показана при обширни ретроперитонеални и трансп...

Публикации

РЕЗЮМЕ: Болки в корема и остър корем по време на бременност
Публикация
РЕЗЮМЕ: Болки в корема и остър корем по време на бременност
РЕЗЮМЕ: Мултимодална парентерална аналгезия при пациенти подложени на урологични оперативни интервенции
Публикация
РЕЗЮМЕ: Мултимодална парентерална аналгезия при пациенти подложени на урологични оперативни интервенции
default image
РЕЗЮМЕ: Периоперативно обезболяване при диагностични видео-асистирани торакоскопии

Цел: проучване ефективността на Торакален Паравертебрален Блок при ВАТ в гръдната хирургия.Матери...

default image
РЕЗЮМЕ: Мозъчна смърт - съвременни подходи при донорстово

Органната трансплантация е позната в медицинските среди като "висш пилотаж". Организирането й е с...

РЕЗЮМЕ: Кондициониране на донор
default image
РЕЗЮМЕ: Кондициониране на донор

След като се установи диагнозата мозъчна смърт, третирането на потенциалния донор трябва да бъде ...

default image
РЕЗЮМЕ: Клинично хранене на пациенти в структури за интензивно лечение

Хранителното и метаболитното подпомагане е един от основните елементи на комплексното лечение в с...

default image
РЕЗЮМЕ: Малнутриция при болни с IBD - проблеми и предизвикателства

Малнутрицията е един от основните по тежест  и честота проблеми при болните в интензивните клиник...

default image
РЕЗЮМЕ: ERCP - да интубираме ли?

Във ВМА - София средно годишно се правят над 700 ERCP процедури. В голямата си част тези манипула...

default image
РЕЗЮМЕ: АСКОД (антитерористична система за контрол, оценка и действие)

Взривната травма е сложен вид физическа травма, получена в резултат на пряка или непряка експозиц...

default image
РЕЗЮМЕ: Интратекално приложение на Дексаметазон като добавка към локалния анестетик при спинална ...

Спиналната анестезия има предимството, че пълен нервен блок на голяма площ от тялото може да бъде...

default image
РЕЗЮМЕ: Канюлиране на вена югуларис инерна при деца под ултразвуков контрол

Осигуряването на ЦВП е важен аспект от лечението на пациентите независимо от възрастта. В практик...

default image
РЕЗЮМЕ: Пропофол при продължителна механична вентилация на пациенти с Миастениа гравис

Авторите проследяват резултатите от продължително седиране - над 10 дни при пациенти с миастениа ...

default image
РЕЗЮМЕ: Ларингомалация и анестезия в детска възраст

Ларингомалацията е най-честата вродена аномалия на ларинкса при деца под 1 година. Ларингомалация...

default image
РЕЗЮМЕ: Видеоасистирана интубация на трахеята при пациенти с анамнеза за трудна интубация и такив...

Цел: Да се представят предимствата на видеоасистираната интубация на трахеята.Материал и метод: П...

default image
РЕЗЮМЕ: Терапевтични конфликти при хемодинамично нестабилни пациенти

Оценката на хемодинамиката при нестабилни пациенти е от решаващо значение за навременността и ефе...

default image
РЕЗЮМЕ: Ултразвукът при диагностиката на патологични състояния на дихателна система

Настоящата презентация цели да запознае аудиторията с физичните принципи и приложението на УЗ при...

default image
РЕЗЮМЕ: Методи и техники за Белодробно разделяне и Еднобелодробна вентилация. Исторически преглед...

С понятието "белодробно разделяне" (БР) или "разделяне на дишането" (lung isolation; lung separat...

РЕЗЮМЕ: Диабетна кетоацидоза и новооткрит диабет - клиничен случай
default image
РЕЗЮМЕ: Диабетна кетоацидоза и новооткрит диабет - клиничен случай

Диабетната кетоацидоза (ДКА) е животозастрашаващо заболяване, което се развива в резултат на пълн...