РЕЗЮМЕ: Болки в корема и остър корем по време на бременност

Острите заболявания на органите в коремната кухина по време на бременност неблагоприятно влияят в...

РЕЗЮМЕ: Мултимодална парентерална аналгезия при пациенти подложени на урологични оперативни интер...

Въведение: Продължителната епидурална аналгезия е показана при обширни ретроперитонеални и трансп...

Публикации

РЕЗЮМЕ: Болки в корема и остър корем по време на бре...
Публикация
РЕЗЮМЕ: Мултимодална парентерална аналгезия при паци...
Публикация
РЕЗЮМЕ: Периоперативно обезболяване при диагностични видео-асистирани торакоскопии

Цел: проучване ефективността на Торакален Паравертебрален Блок при ВАТ в гръдната хирургия.Матери...

РЕЗЮМЕ: Мозъчна смърт - съвременни подходи при донорстово

Органната трансплантация е позната в медицинските среди като "висш пилотаж". Организирането й е с...

РЕЗЮМЕ: Кондициониране на донор
РЕЗЮМЕ: Кондициониране на донор

След като се установи диагнозата мозъчна смърт, третирането на потенциалния донор трябва да бъде ...

РЕЗЮМЕ: Клинично хранене на пациенти в структури за интензивно лечение

Хранителното и метаболитното подпомагане е един от основните елементи на комплексното лечение в с...

РЕЗЮМЕ: Малнутриция при болни с IBD - проблеми и предизвикателства

Малнутрицията е един от основните по тежест  и честота проблеми при болните в интензивните клиник...

РЕЗЮМЕ: ERCP - да интубираме ли?

Във ВМА - София средно годишно се правят над 700 ERCP процедури. В голямата си част тези манипула...

РЕЗЮМЕ: АСКОД (антитерористична система за контрол, оценка и действие)

Взривната травма е сложен вид физическа травма, получена в резултат на пряка или непряка експозиц...

РЕЗЮМЕ: Интратекално приложение на Дексаметазон като добавка към локалния анестетик при спинална ...

Спиналната анестезия има предимството, че пълен нервен блок на голяма площ от тялото може да бъде...

РЕЗЮМЕ: Канюлиране на вена югуларис инерна при деца под ултразвуков контрол

Осигуряването на ЦВП е важен аспект от лечението на пациентите независимо от възрастта. В практик...

РЕЗЮМЕ: Пропофол при продължителна механична вентилация на пациенти с Миастениа гравис

Авторите проследяват резултатите от продължително седиране - над 10 дни при пациенти с миастениа ...

РЕЗЮМЕ: Ларингомалация и анестезия в детска възраст

Ларингомалацията е най-честата вродена аномалия на ларинкса при деца под 1 година. Ларингомалация...

РЕЗЮМЕ: Видеоасистирана интубация на трахеята при пациенти с анамнеза за трудна интубация и такив...

Цел: Да се представят предимствата на видеоасистираната интубация на трахеята.Материал и метод: П...

РЕЗЮМЕ: Терапевтични конфликти при хемодинамично нестабилни пациенти

Оценката на хемодинамиката при нестабилни пациенти е от решаващо значение за навременността и ефе...

РЕЗЮМЕ: Ултразвукът при диагностиката на патологични състояния на дихателна система

Настоящата презентация цели да запознае аудиторията с физичните принципи и приложението на УЗ при...

РЕЗЮМЕ: Методи и техники за Белодробно разделяне и Еднобелодробна вентилация. Исторически преглед...

С понятието "белодробно разделяне" (БР) или "разделяне на дишането" (lung isolation; lung separat...

РЕЗЮМЕ: Диабетна кетоацидоза и новооткрит диабет - клиничен случай
РЕЗЮМЕ: Диабетна кетоацидоза и новооткрит диабет - клиничен случай

Диабетната кетоацидоза (ДКА) е животозастрашаващо заболяване, което се развива в резултат на пълн...