Радикс 1
Радикс 1
Услуги
работи със скъпоструващи лекарствени препарати
Изготвяне на екстемпорални форми по лекарско предписание
8000, Бургас, България, Жк. Зорница 49
+359895608239

Работно време

Понеделник - Неделя

07:00 - 22:00